یاردبستانی من

یاردبستانی من
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب
مطالب پربحث‌تر
آخرین نظرات

۵ مطلب در مهر ۱۳۹۳ ثبت شده است

اگر دیدید دو نفر خوشبختند...

به "حال خودشان" رهایشان کنید..!

۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۳ ، ۱۱:۳۰
داود صالحی

بدون شرح...!چهل سال گذشت.

۳ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۳ ، ۲۲:۳۵
داود صالحی

امام محمدباقر ـ علیه السّلام ـ فرمود:

چهار خصلت در هر کس باشد خداوند خانه ای در بهشت برای او بنا کند: کسی که یتیمی را پناه دهد و بر ناتوانی دلسوزی کند و به پدر و مادر خود مهر ورزد و با برده و زیر دست خود مدارا کند. 

۶ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۵ مهر ۹۳ ، ۲۱:۰۹
داود صالحی

یکدم از خیال من

نمی روی ای غزال من

دگر چه پرسی زحال من...

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۹۳ ، ۱۱:۲۵
داود صالحی

جوون تر که بودم یه دفعه رفتم مـغــازه بقالی یــه پـسـر بـچـه ی 5 - 6 سـالـه کـوچـولـو رو دیـدم کـه داشـت هـمـیـنـجـوری گـریـه مـی کـرد و بـه مـامـانـش مـی گـفـت مـن از اون لــواشــک بـزرگـهـا مـی خـوام ، مـامـانـش هـم بـهـش گوش نـمـی کـرد و مـی گـفـت کـوفـت بــخـوری ... ایـن صـحـنـه رو کـه دیـدم و بـه چـشـمـای مـعـصـومِ پـسـر بـچـه کـه پـر از اشـک شـده بـود نـگـاه کـردم یه کم پیش خودم فکر کردم که چیکار می تونم براش بکنم!؟ بعد یـه لـبـخـنـد ریـز و مـجـلـسـی زدم و لــواشـک رو بـرداشـتـم و رفـتـم پـولـش رو بـه مـغـازه دار دادم و بـرگـشـتـم پـیـش پـسـره کـه خـوشـحـال شـده بــود و بــا لـبـخـند هـمـیـشـگـیـم بـسـتـه لــواشـک رو بـاز کـردم و دسـتـم رو دراز کـردم سـمـت پـسـره و آشـغـالـش رو دادم دسـتـش و گـفــتـم دلـت بـســـــوزه مــن لــواشــک دارم  و بـا چـنـان مـلـچ مـلـوچـی شـروع کـردم لـواشـک رو لـیـس زدن کـه بــچـه طـفـلـک از گـریـه کـبـود شـد مـامـانـش یـهـو محکم بـا کـیـف زد تـو سـرم و بـهـم گـفـت کـصـا... آشـغ... عــوضـ... مـگـه مـرض داری اشـک بـچـه رو در مـیاری؟؟؟

وبعد رفـت بـوسـش کــرد و نازش کرد و بــراش لــواشـک خــریــد ...

کـوچـولـو ,درسـتـه زیـاد گـریـه کـردی و مـن از مـامـانـت کـتـک خـوردم ولـی این تـنـهـا راهـی بود کـه بـه ذهـنـم رسـیـد کـمـکـت کـنـم بـه لـواشـکت بـرسـی, مـنـو بـبـخـش ...

۸ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۳ ، ۱۶:۳۰
داود صالحی